joomla templates top joomla templates template joomla

Podatek od środków transportowych

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Termin złożenia deklaracji oraz zapłaty I raty podatku od środków transportowych mija 15 lutego br.

Zobowiązani do wniesienia podatku są właściciele:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

-  przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- autobusów.
 
Stawki podatkowe pozostały na tym samym poziomie, co w 2010 r. Uchwała określająca wysokość stawek dostępna jest na stronie: http://bip.grudziadz.pl/strony/menu/100.dhtml. Druki deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1/A pobrać można na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl - „podatki – formularze podatkowe”. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 102, lub w Referacie Wymiaru i Kontroli Podatków, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 100, tel. 56 45 10 242   w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki w godz. 8.00 – 16.00.

Podatek od środków transportowych można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 1, parter, pok. 105, w godz. 7.30 – 14.00, we wtorki w godz. 8.00 – 15.00 lub przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu konto Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595. Warto zaznaczyć, że termin płatności II raty podatku mija 15 września br. W naszym mieście jest 1400 pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.