joomla templates top joomla templates template joomla

Posiedzenie Rady Muzeum

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Muzeum im. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu odbyło się wczoraj, tj. 16 maja br. Akty powołania 14 członkom wręczył prezydent Robert Malinowski.

W skład Rady wchodzą: Andrzej Drączkowski, Kierownik Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Toruniu, Sambor Gawiński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ks. Prałat Stanisław Kardasz, Konserwator Diecezjalny Toruński, Andrzej Kola, Kierownik Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu, Halina Kowalkowska, Wójt Gminy Gruta, Małgorzata Kufel, Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego, Mariusz Mierzwiński, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, Jarosław Pająkowski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Marek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, Karola Skowrońska, Przewodnicząca Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, Anna Janosz, Dyrektor Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, Marek Tołkacz, Prezes OPEC Sp. z o.o. w Grudziądzu, Wiesław Sieradzan, Redaktor Naczelny Rocznika Grudziądzkiego oraz Krzysztof Dąbrowski, Prezes MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Warto dodać, że Rada Muzeum sprawuje nadzór nad działalnością statutową instytucji i opiniuje przyszłe plany działania. Członkowie zostali powołani na 4-letnią kadencję przez Prezydenta Grudziądza i swoją funkcję sprawują od 19 marca br. Na posiedzeniu wybrano również Przewodniczącego Rady, którym został Andrzej Kola oraz Wiceprzewodniczących: Małgorzatę Kufel i Marka Tołkacza. Biuro Prezydenta