joomla templates top joomla templates template joomla

Pożyczka na pojemniki do segregacji

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Miasto zaciągnie preferencyjną pożyczkę na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Promesę na kwotę 37 875,00 zł udzielił samorządowi Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Zarządzenie w tej sprawie podpisał 6 czerwca br. Prezydent Grudziądza Robert Malinowski. Ze środków WFOŚiGW, w pierwszej kolejności, zostanie zakupionych kilkanaście pojemników umożliwiających odbiór makulatury, co najmniej po jednym na każde z osiedli. Prosili o to mieszkańcy m.in. na spotkaniach z Prezydentem. Ponadto nastąpi wymiana kontenerów na plastiki. Cześć z już istniejących została uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Dodatkowo, zaplanowano również zwiększenie liczby pojemników na przeterminowane leki, bowiem taką potrzebę zgłasza coraz więcej grudziądzkich aptek, które włączyły się do zapoczątkowanej w 2007 r. zbiórki medykamentów. Obecnie na mieście funkcjonuje ich 20.

Warto dodać, że okres spłaty pożyczki wynosi 2,5 roku, z kolei karencja potrwa 12 miesięcy. Udzielona kwota może zostać częściowo umorzona, do 30% jej wysokości.

Przypomnijmy, w latach 2007-2008 Grudziądz korzystał już z preferencyjnej pożyczki oferowanej przez WFOŚiGW w wysokości ponad 380 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na akcję wymiany zużytych i zniszczonych pojemników metalowych, m.in. do plastiku, szkła i baterii.