joomla templates top joomla templates template joomla

Profesor Anna Janosz

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

altAnna Janosz, dyrektor grudziądzkiego Centrum Kultury Teatr i dyrygent Chóru „Alla Camera” otrzymała tytułu Profesora Zwyczajnego nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Znana mieszkańcom Grudziądza z zaangażowania w życie kulturalne miasta prof. Anna Janosz pracuje również naukowo na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi klasę dyrygentury, wykłada pedagogikę i kieruje Zakładem Edukacji Muzycznej Szkolnej. W 1982 r. ukończyła studia na kierunku wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, która obecnie nosi nazwę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Warsztat dyrygencki i wokalny doskonaliła na podyplomowych studiach mistrzowskich w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ponadto odbyła studia doktoranckie u prof. Eugeniusza Rogalskiego otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki muzycznej. W 1999 r. w Akademii Muzycznej w Warszawie uzyskała kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej - prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Z kolei w 2003 r. w Akademii Muzycznej w Poznaniu przyznano jej tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych.

Anna Janosz jest autorem książki „Motywy uczestnictwa w amatorskim zespole chóralnym” i współautorem 15 prac zbiorowych z zakresu historii amatorskiego ruchu chóralnego na Pomorzu i procesów w nim zachodzących. Pisze artykuły i uczestniczy w sesjach naukowych.

- Kariera naukowa nie jest łatwa i wymaga wiele pracy i poświęcenia, często kosztem najbliższych. Dlatego z wielką radością przyjąłem informację o nadaniu tytułu i mogę śmiało powiedzieć, że to zaszczyt dla miasta, że w gronie jego mieszkańców znalazła się tak znamienita postać – mówił prezydent Robert Malinowski

Warto dodać, że profesor funkcję dyrektora Centrum Kultury Teatr pełni od marca 2003 r. Jest również prezesem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury i przewodniczącą rady redakcyjnej Kalendarza Grudziądzkiego. Posiada liczne nagrody i odznaczenia m.in. otrzymała: Nagrodę Prezydenta Grudziądza w latach 1992, 1997, 1998, Nagrodę Wojewody Toruńskiego w latach 1992, 1994, 1996, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką PZChiO. Biuro Prezydenta