joomla templates top joomla templates template joomla

PTTK i OSeSeK zainaugurowały „Dni Grudziądza”

włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Ostatni w obecnym roku szkolnym rajd pieszy PTTK odbył się w sobotę 11 czerwca w rejonie Cytadeli Grudziądzkiej. Był to X rajd pod nazwą „Dni Grudziądza”, jak co roku zorganizowany przez Wojskowe Koło Turystyczne PTTK „OSeSeK” działające przy Klubie Garnizonowym.

Trasa rajdu prowadziła trudnymi ścieżkami, wysokimi górami dookoła Cytadeli w kierunku Parsk i Nowej Wsi. Na zakończenie rajdu pod namiotami wszyscy uczestnicy w liczbie prawie 300 osób zaspokoili turystyczny głód wspaniałą grochówką wojskową serwowaną przez OSeSKów – organizatorów rajdu.

PTTK i OSeSeK zainaugurowaly Dni Grudziadza_1 PTTK i OSeSeK zainaugurowaly Dni Grudziadza_3 PTTK i OSeSeK zainaugurowaly Dni Grudziadza_5 PTTK i OSeSeK zainaugurowaly Dni Grudziadza_11

W tym samym czasie odbywały się zawody o Puchar Dowódcy Garnizonu Grudziądz - bieg na orientację w rejonie ul. Czwartaków. Zwycięskie drużyny szkol-ne otrzymały z rąk kierownika zawodów – Ryszarda Fierka – nagrody rzeczowe i puchary ufundowane przez 1. OSK, 4. Rejonową Bazę Materiałową oraz Dowódcę Garnizonu Grudziądz.

Wykaz nagrodzonych można odnaleźć na stronach: www.grudziadz.pttk.pl oraz www.osesek.org . Na zakończenie rajdu wszyscy zain-teresowani mogli zwiedzać grudziądzką twierdzę: grupę zwiedzających oprowadził przewodnik wojskowy – Grzegorz Machaj. Zdjęcia wykonała uczennica klasy I foto-graficznej ZSBiP – Magdalena Urbańska. Wideofilmowanie: Artur Pulkowski.