joomla templates top joomla templates template joomla

Spis przez Internet

grudziadz.pl; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Przypominamy, że w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań tylko do 16 czerwca istnieje możliwość dokonywania internetowego samospisu.

Od 1 kwietnia respondenci mogą spisać się samodzielnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W takim wypadku należy uruchomić formularz on-line na stronie www.spis.gov.pl. Przy logowaniu do aplikacji użytkownik musi podać PESEL oraz hasło, które definiuje wypełniając tzw. kwestionariusz identyfikacyjny. Każdy, kto wyrazi chęć skorzystania z tej formy spisu, a nie posiada dostępu do Internetu, otrzyma program w Urzędzie Miejskim bądź Urzędzie Statystycznym. Formularz samospisu internetowego jest dostępny przez okres 14 dni od momentu pierwszego poprawnego zalogowania. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, a stan danych jest zapamiętywany. Po tym terminie dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza. Szczegółowe informacje na temat pracy z aplikacją dostępne są tutaj.

Przypomnijmy, głównym celem spisu jest zebranie informacji na temat liczby ludności Polski, sytuacji demograficznej poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju oraz poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych. NSP ma dostarczyć informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i ich rodzin oraz danych społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia czy źródłach utrzymania. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań Polski wolec Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dane na terenie Grudziądza będą zbierane do 30 czerwca br.