joomla templates top joomla templates template joomla

Społeczna Rada ds. Niepełnosprawnych

grudziadz.pl ; Biuro Prezydenta włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Prezydent Robert Malinowski powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Składający się z 5 członków organ opiniodawczo-doradczy będzie sprawował 3 kadencję.

W skład rady wchodzą: Bolesław Biernacki, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej, Krystyna Kaczorowska, Prezes Koła Powiatowego w Grudziądzu Polskiego Związku Niewidomych, Ewa Kruszewska, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanym w Wypadkach, Róża Lewandowska, Prezes Zarządu Rejonowego w Grudziądzu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Marlena Kotlewska-Cegłowska, przedstawiciel gminy – miasto Grudziądz.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Członków rady powołuje i odwołuje Prezydent Grudziądza spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione organizacje i organy.

Głównym zadaniem rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, a także opiniowanie projektów uchwał oraz programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Warto dodać, że Rada wybiera przewodniczącego spośród swoich członków na okres jednego roku oraz wiceprzewodniczącego i sekretarza na wniosek przewodniczącego.

Biuro Prezydenta