joomla templates top joomla templates template joomla

Unijny projekt dla Ratusza

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

alt Urząd Miejski otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wdrożenie projektu partnerskiego pn. „Profesjonalne Urzędy – Kompetentne Kadry”. Zadanie o łącznej wartości 2 211 458,00 zł będzie realizowane w latach 2011-2012. Głównym celem działań wdrażanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest podniesienie sprawności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie świadczonych usług publicznych. Projekt partnerski został zainicjowany przez Bydgoską Szkołę Wyższą na mocy umowy podpisanej 1 grudnia 2010 r. z 5 partnerami.

Zadanie będzie realizowane także przez Urząd Gminy Gruta, Urząd Gminy Jeżewo, Urząd Gminy Warlubie oraz Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

W ramach projektu zaplanowano usprawnienie procedury aktualizowania opisu świadczonych usług dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Biurze Obsługi Interesantów. Opracowane bądź zmodyfikowane zostaną dotychczasowe karty usług wraz ze wzorami wniosków formularzy niezbędnych do załatwienia spraw administracyjnych pod kątem oceny jasności treści i przejrzystości przekazu tych kart. Ponadto, wdrażany będzie system monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2008-2015, w zakresie którego zaplanowano opracowanie metod i systemu zbierania danych i informacji, metodyki ich analizowania, systemu uspołecznienia oraz programu informacji i promocji działań.

- Realizacja zadania obejmuje również wprowadzenie systemu e-usługi, w tym także inwentaryzację  spraw załatwianych przez mieszkańców, ustalenie rodzajów i ścieżek obiegu dokumentów, opracowanie formularzy elektronicznych związanych z wytypowanymi usługami oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej wśród mieszkańców – mówi Tomasz Szymański, Sekretarz Miasta.

Warto dodać, że projekt zostanie zrealizowany w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.