joomla templates top joomla templates template joomla

Uznanie użytku ekologicznego

grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Rada Miejska na najbliższej sesji, która odbędzie się 23 lutego br. podejmie uchwałę w sprawie uznania części Lasu Komunalnego za użytek ekologiczny. Powierzchnia terenu pn. „Rudnicki Raj” wyniesie 16,59 ha. Głównym celem inicjatywy jest utrzymanie naturalnego ukształtowania terenu z zachowaniem bagien i torfowisk wraz z roślinnością, która daje możliwość rozmnażania się wielu gatunkom zwierząt.

W ramach działań ochronnych przewiduje się usuwanie nalotów drzew gatunków lekko nasiennych z terenów torfowisk oraz posuszu czynnego z drzew opanowanych przez owady, a także czyszczenie rowów melioracyjnych i przepustów.

Warto dodać, że na terenie użytku ekologicznego występuje chroniona fauna i flora, jak również znajduje się 5 pomników przyrody. W ramach projektu stworzona zostanie baza wiedzy ekologicznej, z której młodzież będzie mogła skorzystać biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum Edukacji Ekologicznej.