joomla templates top joomla templates template joomla

Komunikat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Gwarek/eSerwis.info włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”. 

Dofinansowanie do projektu:

1) w obszarze B Programu – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - może wynieść maksymalnie 60 % kosztów projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach Programu, nie więcej niż 150 000 zł na każdy projekt; beneficjentami mogą być zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne;

2) w obszarze C Programu – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - może wynieść maksymalnie 60 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach Programu, nie więcej niż do 32 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w tej spółdzielni, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; beneficjentami mogą być gminy, powiat, organizacje pozarządowe działające co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych, jeżeli utworzą spółdzielnię socjalną osób prawnych;

3) w obszarze D Programu – likwidacja barier transportowych - może wynieść maksymalnie 80 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach Programu, - nie więcej niż 80 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, - nie więcej niż 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- do 250 000 zł dla autobusów; beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe ( prowadzące co najmniej 1 rok działalność statutową w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych), gminy, spółdzielnie socjalne osób prawnych. Treść Programu, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2014 r. dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Szczegółowych informacji nt ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu - nr telefonu 56/462 29 39. Projekty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, p. nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2014 r.