joomla templates top joomla templates template joomla

Ogłoszenie

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

W dniu 12 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego (uchwała Nr 63/3/2014) ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 z zakresu: 1. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz 2. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
 
Szczegóły dotyczące konkursów zawarte są w uchwale Nr 63/3/2014 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2014 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Załączamy również wzór oferty i sprawozdania (do pobrania poniżej). - uchwała Nr 63/3/2014 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 lutego 2014 r., - załącznik nr 1 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - załącznik nr 2 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - druk oferty – wzór (doc), (pdf), - druk sprawozdania – wzór (doc), (pdf).