joomla templates top joomla templates template joomla

Powiat promuje rodzinną pieczę zastępczą

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

Rodziny zastępcze, osoby pracujące z dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz samorządowcy uczestniczyli wczoraj (25 lutego br.) w konferencji powiatowej zatytułowanej „Rozwój Pieczy Zastępczej w powiecie Grudziądzkim.Aspekty Prawne i Organizacyjne Systemu Pieczy Zastępczej”.

Gospodarzem spotkania był Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski, a organizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Konferencja miała charakter informacyjny. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z systemem pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim, a także przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie (w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r.) oraz promocja rodzinnych form pieczy zastępczej.

– Naszą misją, jest aby dzieciom, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej zapewnić szansę na lepszy rozwój i perspektywę godnego życia. Jest to możliwe dzięki opiece rodzin zastępczych. Obowiązujące regulacje prawne wymuszają również konieczność tworzenia miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych przede wszystkim w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka – mówiła szefowa PCPR w Grudziądzu Bożena Grabda.

Podczas konferencji alarmowano, że w tej chwili w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie przebywa 39 wychowanków, a w Wydrznie – 35 dzieci. Tym samym w obu placówkach wyraźnie przekroczony jest limit miejsc, bo w każdej z nich powinno przebywać maksymalnie po 30 dzieci.

Przypominano również, że od 1 stycznia 2021 roku w placówkach będzie mogło przebywać zdecydowanie mniej dzieci - maksymalnie 14 wychowanków powyżej 10 roku życia. O potrzebie organizacji spotkań poświęconych tematyce pieczy zastępczej świadczy duża frekwencja. W sali sesyjnej starostwa na zaproszenie władz powiatu oraz kierownictwa PCPR-u pojawiło się wczoraj blisko 70 osób.

Oprócz wystąpienia kierownika PCPR, poświęconego instytucjonalnej pieczy zastępczej w świetle aktualnego systemu prawnego, goście konferencji poznali również aspekty organizacyjne rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim oraz ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu w zakresie wsparcia rodziny. Konferencję zakończyła dyskusja uczestników.