joomla templates top joomla templates template joomla

XX spotkanie młodych ekologów

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

W dniach 9 – 10 maja na terenie powiatu grudziadzkiego odbyły się warsztaty ekologiczne, w których uczestniczyło ponad 120 uczniów szkół z terenu naszego powiatu oraz gminy Lidzbark z powiatu działdowskiego. Tydzień później, 16 maja w Lidzbarku Welskim odbył się XX Międzypowiatowy Ekologiczny Przegląd Twórczości Artystycznej, podczas którego przeprowadzono konkursy podsumowujące warsztaty. 

Zabezpieczenie logistyczne warsztatów zapewnił Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą oraz Szkoła Podstawowa w Węgrowie. Pomoc organizacyjno-finansową zapewniły: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Nadleśnictwo Jamy oraz Urząd Gminy Świecie nad Osą. Zajęcia odbywały się na terenie leśnictwa Lisnowo, oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą, stacji uzdatniania wody w Grudziądzu, przepompowni melioracyjnej na Rządzu, w salach szkolnych, świetlicy wiejskiej w Węgrowie.

Wśród prowadzących zajęcia byli pracownicy Nadleśnictwa Jamy, Nadleśnictwa Lidzbark, Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Muzeum w Grudziądzu, Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, MGOK w Lidzbarku a także dwoje byłych uczestników warsztatów sprzed lat, obecnie studentów – dwukrotna laureatka „MEPTY” Zuzanna Pestka z Kozłowa (magistrantka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona fauny) oraz Mateusz Kosowicz z Grudziądza (UMK w Toruniu – warsztaty fotograficzne).

Na ile uczestnikom warsztatów udało się przyswoić potężną dawkę wiedzy można było się przekonać w piątek, 16 maja w Lidzbarku. Uczestnicy warsztatów wiedzowych udali się do pobliskiego Bryńska, gdzie rozwiązywali test, a wyłonieni na podstawie wyników finaliści już w Sali widowiskowej lidzbarskiego MGOK-u uczestniczyli w finale ustnym. Tam też odbyły się konkursy: plastyczny, piosenki i na przedstawienie o tematyce proekologicznej. Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny.

A oto wyniki poszczególnych konkursów: Konkurs plastyczny „Ziemia woła o pomoc” I miejsce – Kinga Nowińska z SP w Lidzbarku II miejsce – Natalia Gawenda z SP Dłutowo III miejsce – Julia Nadworna z SP Radzyń Chełmiński III miejsce – Angelika Grzywacz z SP Kiełpiny Konkurs piosenki I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wydrznie III miejsce – Szkoła Podstawowa w Świeciu nad Osą Inscenizacja

I miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie II miejsce – Szkoła Podstawowa w Bryńsku III miejsce – Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim Wyróżnienie za osobowość sceniczną (przy aplauzie całej widowni) otrzymała Marta Sulkowska z Bryńska Quiz ekologiczny – szkoły podstawowe I miejsce – Krzysztof Barczyk z SP w Świeciu nad Osą II miejsce – Krystian Średziński z SP w Świeciu nad Osą

III miejsce – Julia Jezierska z SP w Piaskach Wyróżnienie – Agata Głowacka z SP w Radzyniu Chełmińskim Wyróżnienie – Dawid Retmański z SP w Węgrowie Quiz ekologiczny – szkoły ponadpodstawowe I miejsce – Anna Knozowska z Gimnazjum w Świeciu nad Osą II miejsce – Wojciech Puchalski z Gimnazjum w Lidzbarku III miejsce – Katarzyna Tusień z Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim Wyróżnienie – Agnieszka Janowska z Gimnazjum w Świeciu nad Osą Wyróżnienie

– Dominik Włotkowski z Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim Wyróżnienie – Krystian Tyburski z Gimnazjum w Jankowicach Nagrody dla laureatów ufundowali: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Nadleśnictwo Jamy, RDLP w Olsztynie, Polski Klub Ekologiczny Oddział Pomorsko - Kujawski, gminy Lidzbark i Świecie nad Osą. Uczestnicy i ich opiekunowie w gorących słowach podziękowali organizatorom za umożliwienie po raz kolejny przeżycia tak atrakcyjnej, a wymagającej dużego nakładu pracy imprezy.

A byli to: Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Urząd Gminy w Świeciu nad Osą, Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, Polski Klub Ekologiczny Oddział Pomorsko-Kujawski, Nadleśnictwo Jamy, Nadleśnictwo Lidzbark, Szkoła Podstawowa w Węgrowie, Szkoła Podstawowa w Bryńsku, Welski Park Krajobrazowy, Komenda Hufca ZHP w Lidzbarku, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku.