joomla templates top joomla templates template joomla

Rozmowa z Aleksandrem Pawłowskim - SD

włącz . Opublikowano w Grudziądz wybory samorządowe

Rozmowa z Aleksandrem Pawłowskim Przewodniczącym Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu.
 

Gratulacje z powodu wyboru Pana na przewodniczącego regionalnych struktur Stronnictwa Demokratycznego Jaki był powód wstąpienia Pana do tego ugrupowania?
 

Dziękuję za gratulacje. Powodem zainteresowania się reaktywowaniem działalności tej partii w Grudziądzu był fakt jej istnienia i działania w okresie powojennym w Grudziądzu..Są jeszcze osoby które były jej członkami. Partia istnieje od  73 lat. Jak powiedział kiedyś Lech Wałęsa „Stronnictwo było w koalicji z PZPR, wspólnie z ZSL, ale dla nas nie to nie byli żadni komuniści” .Wiele osób zapomniało ,że 17.08.1989 roku w Warszawie została zawiązana koalicja wokół rządu T. Mazowieckiego. Trzej liderzy koalicji podpisali porozumienie, byli to- Jerzy Jóżwiak /SD/, Roman Malinowski /ZSL/ i Lech Wałęsa/Solidarność/..Po wyborach 4 czerwca 1989 r PZPR nie chciała oddać władzy, koalicja „S-ZSL-SD” przełamała pat .Był to wielki sukces, także Stronnictwa Demokratycznego, o którym się chyba za mało mówi. Ważną sprawą dla mnie, był także fakt wyboru nowego przewodniczącego SD P. Piskorskiego. Starzy działacze którzy tylko czerpali profity musieli odejść. SD jako partia środka odpowiadała moim poglądom. Uważałem, że w Grudziądzu jest miejsce na to ugrupowanie. W związku z tym moje działania. W sierpniu 2009 r Rada Regionalna w Bydgoszczy podjęła decyzję o utworzeniu Klubu SD w Grudziądzu. Zgodnie ze Statutem po osiągnięciu wymaganej liczby członków wybrano zarząd Klubu na czele którego stanąłem. Oczywiście do chwili przeprowadzenia wyborów byłem pełnomocnikiem ds. utworzenia struktur SD w Grudziądzu. /nie podaję liczby członków, nie robi tego nikt w Grudziądzu/.

 
 

Czy trudno było w regionie - docelowo w Grudziądzu, stworzyć struktury partyjne, zebrać członków, zainteresować ludzi swoją wizją polityczną?

W regionie kuj.-pomorskim , szczególnie dużych miastach zwanych przez nas” prezydenckimi” istniały struktury SD .Tak było w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. Białą plamą był Grudziądz. Zmieniło się to w drugiej połowie 2009 r .Najtrudniej było przekonać pierwsze osoby które podpisały deklaracje i wstąpiły do SD. To się udało ,następuje systematyczny wzrost członków naszej partii. Są wśród nas ludzie młodzi, są starsi ,są różne przekroje zawodowe ,.mamy wśród członków ekonomistów, lekarzy, inżynierów, ludzi prowadzących działalność gospodarczą, pracujących na etacie. .Są to osoby o bogatym doświadczeniu życiowym i zawodowym, mieszkańcy Grudziądza znający doskonale warunki gospodarcze miasta i jego obywateli.

 


Jak ocenia Pan obecne władze miasta, co nie udało im się zrobić? A co udało by się Panu gdyby miał podobne instrumenty.


Obecne władze miasta oceniam zdecydowanie negatywnie. Ocenę moją opieram na faktach, a te są bezlitosne dla obecnego prezydenta i jego ekipy.. Program Wyborczy na lata 2007-2010 „TO DA SIĘ ZROBIĆ........” sygnowany przez PO i  prezydenta Malinowskiego zawiera 123 zadania do zrealizowania w latach 2007-2010.Program ten moim zdaniem powinien się nazywać „TO NIE DA SIĘ ZROBIĆ.....”Rozpoczęto realizację  zaledwie kilku punktów tego programu. Kończy się kadencja, a program ten jest programem „pobożnych życzeń” prezydenta Malinowskiego Chciałbym się zapytać co z realizacją takich zadań, jak:/wymienię zaledwie  kilka/ ??
- nadamy prawidłową rolę „Grudziądzkiemu Parkowi Przemysłowemu” – co mamy widać, wiatr hula po parku, inwestorów brak?
- pozyskamy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestycje kooperujące z fabryką „Skarpa” w Łysomicach,
- zrealizujemy II etap trasy średnicowej,-
- rozwiniemy sieć tramwajową do Szpitala/przez Lotnisko/ oraz na osiedle Mniszek,
- stworzymy miasteczko studenckie przy wykorzystaniu funduszy UE,
- wybudujemy tor kolarski KS Stal – jest najlepszą sekcja kolarską w Polsce,
- podejmiemy się uruchomienia planowanego od lat wyciągu narciarskiego w Tarpnie,
- zagwarantujemy rozwój solanek i parku wodnego poprzez znalezienie inwestora strategicznego itd. itp..........
Co mamy-proszę sobie odpowiedzieć ?? !!!!
Mając takie możliwości, oraz program „To da się zrobić......” realizowałbym go z żelazną konsekwencją. Oczywiście nie wszystko musi się  udać, różne są uwarunkowania i to trzeba zrozumieć. Władze nie mają wizji, strategii i pomysłu na działanie. .Są chaotyczne w swoich działaniach. Do granic absurdu rozwinięte jest kumoterstwo i nepotyzm. ,kilku urzędników jest objętych postępowaniem prokuratorskim .Ilość urzędników wzrasta w zastraszającym tempie, nie przekłada się to jednak na efekty, które by odczuli wyborcy i mieszkańcy Grudziądza .Mamy najdroższego prezydenta w Polsce/zarabiającego więcej niż Premier RP/ i jednocześnie najwyższe bezrobocie w Polsce!!!! Nie pozyskujemy w wystarczającej ilości środków unijnych. Jako mieszkaniec tego miasta wstydzę się tego prezydenta, co już powiedziałem na spotkaniu z wyborcami w Tuszewie w lutym 2009 roku. Oczywiście każda konstruktywna krytyka, zdaniem prezydenta to ’HUĆPA’ i kampania wyborcza-pozostawiam te wypowiedzi bez komentarza. Prezydent Malinowski oprócz braku wizji na rozwój Grudziądza, posiada także bardzo złe cechy charakteru dyskwalifikujące go na ten urząd .Grudziądz i jego mieszkańcy zasługują na innego gospodarza. Oczywiście wybory były demokratyczne i musimy uszanować ten wybór.
 

 
Jaki jest plan działania regionalnych struktur Stronnictwa Demokratycznego w naszym regionie.

Stronnictwo Demokratyczne w regionie jak i kraju stoi przed wyborami w swoich strukturach. Do 28.02. 2010 r muszą się odbyć wybory w strukturach terenowych, następnie regionalnych i zakończyć XXV Zjazdem SD 10 kwietnia 2010 roku w Warszawie.  W dniu 23.02.2010 r otwieramy Biuro naszej partii w Grudziądzu, jak też Biuro Poselskiego Posła na Sejm RP prof. Mariana Filara.-członka władz naczelnych SD. W tym samym dniu o godz. 17,0O organizujemy w Domu Technika w Grudziądzu otwarte spotkanie mieszkańców Grudziądza  z Posłem  Prof. .Marianem Filarem. Najważniejszym zadaniem stojącym przed SD są wybory samorządowe oraz wybory Prezydenta RP .Kandydatem obywatelskim popieranym przez SD na urząd prezydenta RP jest Andrzej Olechowski.

 


 

A jakie są pomysły na uzdrowienie gigantycznego bezrobocia? Jakieś niestandardowe rozwiązania? Coś oryginalnego?

Bezrobocie w Grudziądzu jest gigantyczne, zajmujemy 1 miejsce w Polsce. Władze nie mają żadnej recepty na poprawę obecnej sytuacji. W programie PO „To da się zrobić....”znajdują się ładnie brzmiące, szczególnie przed wyborami punkty oraz zadanie które miały realizować obecne władze:
Zacytuję jedno z zdań  z tego programu a dotyczącego bezrobocia- ”Podstawowym narzędziem walki z bezrobociem będzie poszukiwanie inwestorów, a nie jak dotychczas jedynie umożliwianie bezrobotnym szkoleń i staży”  !!!????
Jak jest z pozyskiwaniem inwestorów widać, nie chcę tego komentować, wystarczy jedno słowo „Tragedia” .Rozwiązaniem tej sytuacji, nawet częściowo, byłaby  realizacja tego co władze obiecały zrobić, przy braku jakichkolwiek działań efekty są widoczne w skali kraju.. Do pobożnych życzeń tej władzy w zakresie walki z bezrobociem miało należeć /cytaty/:
-„  wprowadzenie programu „START” wspierającego osoby zakładające własną firmę,
-realizacja „Paktu na Rzecz Zatrudnienia”,
- uruchomienie „Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet”,
- skierujemy środki europejskie do firm zwiększających zatrudnienie zamiast finansowania administracji Powiatowego Urzędu Pracy /dobry punkt !!!!/ itd. itp................”
Uważam, że tylko aktywne pozyskiwanie nowych inwestorów przy wykorzystaniu terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej dałoby efekty. Dlaczego innym to się udało./Toruń,SWIECIE/. Co mamy u nas to widać.....
Generalnie w obecnej sytuacji gospodarczej trudno jest o niestandardowe rozwiązania które pozwoliłyby częściowo rozwiązać problem bezrobocia .Obecne władze nie realizują założonego i sygnowanego przez siebie planu.

 
 

Jakie działania Pana zdaniem można by przypisać na plus obecnie rządzącym naszym miastem. Jakieś pozytywy? Wspólne kierunki działania? Wsparcie samorządu? Współdziałanie?

Jako mieszkaniec, wyborca, nie mogę przypisać żadnych plusów obecnej władzy. Ukończenie budowy szpitala po 26 latach budowy, jest logicznym zakończeniem tej inwestycji .Dobrze się stało ,że budowa została ukończona. Obecną władzę obciążają nie realizowanie zapowiedzi oraz styl kierowania, arogancja, poczucie bezkarności ,nie liczenie się ze społeczeństwem. Może , to co powiem będzie kontrowersyjne, ale moim zdaniem Grudziądzem nie rządzi prezydent Malinowski. Opinię tą opieram na zachowaniach prezydenta, jego złych  decyzjach kadrowych, braku wizji i strategii ,nerwowości w działaniach oraz zagubieniu i jakichkolwiek reakcjach na krytykę,  za które ponosi całkowitą odpowiedzialność. Wielu osobom  swoimi działaniami i decyzjami wyrządził krzywdę. Myślę, ze niektóre decyzje nie były jego decyzjami.
Reasumując,  funkcja prezydenta Grudziądza go przerosła.

 
 

Państwa ugrupowanie zapewne zamierza startować w wyborach nachodzących w naszym mieście. Kto będzie kandydatem Stronnictwa Demokratycznego w naszym mieście i dlaczego?

Zamierzamy startować w wyborach samorządowych w Grudziądzu, to nasz podstawowy cel w 2010 roku. Stawiamy głównie na ludzi, na to co  sobą reprezentują. Nie chcemy bawić się w politykierstwo. Stawiamy na ludzi sprawdzonych ,mądrych, doświadczonych jak i młodych. W chwili obecnej nie mamy jeszcze kandydata na urząd prezydenta miasta, Jeśli znajdzie się taka osoba to wyłonimy ją w demokratyczny sposób po konsultacjach z naszymi członkami i sympatykami i podamy to do publicznej wiadomości..

 


 

Czy struktury będą na tyle silne i stabilne, by stworzyć silne zaplecze dla prezydenta i wspomóc go w jego działaniach i pomysłach?

Czy struktury SD  będą na tyle  silne i stabilne  aby stworzyć silne zaplecze dla przyszłego prezydenta?. .W tej chwili trudno opowiedzieć na to pytanie. Do jesieni mamy dużo czasu, .partia się rozwija, przybywa nowych członków W Grudziądzu w ostatnich latach rządziły różne  partie i ugrupowania, różne koalicje. Ostatnim przykładem jest „egzotyczna” tzw. koalicja” PO + Wspólny Grudziądz”., a w rzeczywistości „układ” paru osób z obu ugrupowań. 
Nie wykluczamy oczywiście koalicji lub porozumień z różnymi siłami , jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale o tym zadecydują władze naczelne SD i nasi członkowie w demokratyczny sposób.

 
 

Kto jest Waszym naturalnym koalicjantem. W przypadku wygranych wyborów, jest mało prawdopodobne by jedna partia rządziła samodzielnie, wiąże się to z koniecznością zawarcia koalicji. Obecnie Platforma obywatelka jest w trudnej-nietypowej koalicji z SLD co spowodowane było niechęcią do PiS. Czy w waszym przypadku tego typu koalicja też się sprawdzi i czy jest w ogóle jest możliwa? Jeśli nie to kto?

Obecnie  w Polsce PO jest w koalicji z PSL. Po udanych wyborach i uzyskaniu ewentualnych mandatów do RM będzie można mówić o koalicjach  lub koalicji w Grudziądzu. .Oczywiście, najważniejszy będzie interes wyborców i miasta. Za szybko jest mówić na ten temat. Myślę, że im bliżej wyborów tym więcej będę mógł powiedzieć na ten temat. Wierzymy w sukces wyborczy w Grudziądzu oraz mądrość wyborców.. 


 

A teraz pytanie można powiedzieć - spoza regionu. Co Pan sądzi o zarzutach dla Pawła Piskorskiego? Ponieważ to lider waszego ugrupowania, czy rzutuje to na struktury regionalne?

Zarzuty dla Pawła Piskorskiego są typowo polityczne. Dlaczego po 9 latach niemrawego działania prokuratury, posiadania pozytywnego wyroku Sądu Administracyjnego, nasilają się działania ze strony prokuratury.?? Odpowiedz jest prosta - P. Piskorski miał kierować kampanią wyborczą Andrzeja Olechowskiego, kandydata obywatelskiego popieranego między innymi  przez SD. Jestem przekonany, że po wyborach sprawa przeciwko P. Piskorskiemu podejrzanemu o posługiwanie się sfałszowanym dokumentem zostanie umorzona .Celem tych działań jest osłabienie pozycji A. Olechowskiego, jako głównego kandydata na urząd prezydenta RP przez Platformę Obywatelską.. Oczywiście sytuacja ta rzutuje na nasza pozycję ,cierpliwie jednak wyjaśniamy ta sytuację i jej przyczyny.

 
 

Jak by chciał Pan zachęcić potencjalnych wyborców do poparcia waszej inicjatywy?

Jako SD będziemy zabiegać o poparcie mieszkańców i wyborców Grudziądza pokazując w konstruktywny sposób brak  działań i efektów ze strony obecnej  władzy. Propaganda sukcesu, to nie wszystko, jak udowodniłem w moich wypowiedziach  brak jest działania i efektów Trzeba to uświadomić społeczeństwu. Nie może tak być, że niektórzy mieszkańcy Grudziądza boją się zabierać głos, krytykować władze przed szykanami rządzących. Apatia społeczeństwa do niczego nie doprowadzi, najwyżej będzie utrwaleniem tego co mamy obecnie. Jesteśmy partią środka, niezadowolonych, niezdecydowanych, a pragnących działać na rzecz zmiany tego patologicznego układu, zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do nas.  Wspólnie możemy dużo. Grudziądz, nasze miasto na to zasługuje.

Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i zobaczenia.


Dziękujemy za wywiad redakcja eGrudziadz.pl