joomla templates top joomla templates template joomla

Wywiad z Marzenną Drab kandydatką na prezydenta Grudziądza

włącz . Opublikowano w Grudziądz wybory samorządowe

Czy Grudziądz obecnie Pani zdaniem spełnia oczekiwania mieszkańców? Czy kierunki rozwoju drogowego, turystycznego itd. Zmierzają w dobrym kierunku?
 
Grudziądz jest miastem wielkich możliwości, a w grudziądzanach drzemie wielki potencjał. Miastem trzeba zarządzać, nie administrować! Potrzeba impulsu, aby Grudziądz zaczął się rozwijać. W ciągu ostatniej kadencji, z miasta stutysięcznego, Grudziądz stał się miastem powiatowym. Wysokie bezrobocie powoduje, że przede wszystkim ludzie młodzi wyjeżdżają w poszukiwaniu innego, bardziej przyjaznego miejsca do życia. Nasze miasto musi postawić na zmianę jego estetyki, zadbanie o turystę, wysoką jakość obsługi inwestorów i mieszkańców. Uruchomienie ciekawych kierunków kształcenia spowoduje, że młodzi grudziądzanie nie będą wyjeżdżać do innych miast na studia, ale to do Grudziądza będą przyjeżdżać z innych miejscowości studiować i być może znajdą w naszym mieście „swoje miejsce na ziemi”. Turystyka jest wrażliwą dziedziną gospodarki. Wymaga wielkiego zaangażowania i stworzenia takich warunków pobytu w mieście, aby pod koniec wizyty turysta miał poczucie, że był oczekiwany, ważny dla nas, a wówczas na pewno wywiezie dobre wspomnienia i wróci ponownie wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Stan dróg w naszym mieście się poprawia, ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia w tej dziadzinie. Ostatnie remonty dwóch głównych ciągów komunikacyjnych w mieście, spowodowały gigantyczne korki. Do miasta nie można było ani wjechać, ani też z niego wyjechać. Ta sytuacja spowodowała, że zamysł o budowie kolejnego – alternatywnego ciągu komunikacyjnego jest w Grudziądzu niezbędny. Grudziądz musi wprowadzać zmiany, jeżeli rzeczywiście chce spełniać rolę miasta subregionalnego. Mój program samorządowy dla Grudziądza, przygotowałam z uwzględnieniem właśnie takiej roli dla naszego miasta. Poprzez zrealizowanie zaplanowanych inwestycji i przyjęty kierunek rozwoju miasta wierzę, że Grudziądz stanie się ważnym ośrodkiem w naszym regionie.


Marzenna Drab kandydatka w wyborach prezydenckich w Grudziadzu_1 Marzenna Drab kandydatka w wyborach prezydenckich w Grudziadzu_2 Marzenna Drab kandydatka w wyborach prezydenckich w Grudziadzu_4 Marzenna Drab kandydatka w wyborach prezydenckich w Grudziadzu_5


Jak ocenia Pani obecne finanse miasta, zadłużenie postępuje w dość szybkim tempie, a wybrany prezydent będzie musiał sobie poradzić z nieprzewidywalnym deficytem, który z powodu natłoku inwestycji jest trudny do przewidzenia w dłuższym okresie.

Rzeczywiście nie posiadam precyzyjnych danych dotyczących całkowitego zadłużenia naszego miasta. Myślę, że taką wiedzę uzyska następny Prezydent, po przejęciu władzy. Jednak już dzisiaj wiemy, że miasto jest bardzo zadłużone i to należy zmienić! Obawiam się, że w przygotowanym budżecie miasta na 2011r. nie wiele będzie można wprowadzić zmian, ale na pewno trzeba uporządkować m.in. sferę nieruchomości, aby zwiększyć dochody własne miasta. Obecna polityka Prezydenta, polegająca na realizowaniu inwestycji z kredytów i pożyczek, prowadzi wprost do zapaści finansowej budżetu miasta. W moim programie zakładam, że zadłużanie miasta może być tylko wówczas, gdy będzie współfinansowanie zewnętrzne inwestycji – m.in. środki europejskie, partnerstwo publiczno-prywatne.

W jaki sposób zamierza Pani uzdrowić sytuację w solankach, w chwili obecnej są one w dosyć głębokiej zapaści i trzeba podjąć działania, które nie tylko będą miały na celu rozwój, ale w chwili obecnej, chociaż utrzymanie ich przy „życiu”.
 
Pierwszą decyzją, musi być zmiana sposobu zarządzania. Postawienie na jakość świadczonych usług. Następnie przygotowanie profesjonalnej oferty promującej solanki, wykorzystując fakt, że w Polsce organizowana jest wielka impreza sportowa EURO 2012. Grudziądz ma wspaniałe położenie – oddalone o 70km lotnisko w Bydgoszczy oraz usytuowanie centrum pobytowo-treningowego w tym mieście. Bliskość autostrady A1. Gdańsk, gdzie odbywać się będą mecze piłkarskie. W końcu szacuje się, że ok.20mln kibiców i turystów w tym czasie odwiedzi Polskę. To jest jedna z szans dla Solanek i Grudziądza na to, aby się promować i uczestniczyć w podziale zysku, jaki niewątpliwie osiągniemy jako organizatorzy imprezy. Przygotowanie kompleksowego planu rozwoju dla Solanek oraz poszukiwanie współfinansowania zewnętrznego jest priorytetem. Koniecznym jest pozyskanie inwestora do stworzenia zaplecza gastronomiczno- hotelowego.(Inwestor zainteresowany naszymi Solankami był. Dlaczego nie doprowadzono do współpracy? O to należy zapytać obecnego Prezydenta.)

Jak Pani zdaniem należy usprawnić komunikację miejską w mieście? Od lat czynione są próby naprawy, zarówno taboru miejskiego jak i również świadczonych usług. Czy Pani zdaniem oddanie części usług z MZK do przewoźników zewnętrznych było dobrym posunięciem ze strony obecnych władz?
 
Komunikacja miejska powinna spełniać oczekiwania i wymagania mieszkańców. Przygotowane trasy przejazdów autobusów i tramwajów, powinny uwzględniać zarówno potrzeby mieszkańców, jak również osób przyjeżdżających do Grudziądza. Komunikacja miejska powinna być konkurencyjna, abyśmy chcieli z niej korzystać, zamiast przemieszczać się własnym samochodem. Odpowiednio skalkulowane koszty, punktualność, oraz pierwszeństwo w ruchu dające gwarancje szybkiego przemieszczania się po mieście, wpłynie na częstszy wybór miejskiego środka transportu. Wyłączenie najlepszych linii autobusowych z obsługi przez własną spółkę miejską jest skandalem. Pozostawienie mniej rentownych musi negatywnie wpływać na kondycję Spółki i jej finanse. To jest także sprawa do ponownej analizy i oceny.

Trasa Średnicowa to priorytetowa inwestycja w naszym mieście, jako była wicewojewoda ma Pani szeroką wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, ma Pani jakieś konkretne plany i działania w tym zakresie?
 
Mała skuteczność obecnej ekipy rządzącej w pozyskiwaniu funduszy unijnych na inwestycje w naszym mieście, to fakt. Często samorządy aplikują o wsparcie unijne do programów, które nie są zgodne z ich przeznaczeniem. Rozpatrywane wnioski w tej sytuacji, muszą być załatwiane negatywnie. Jednak budowa Trasy Średnicowej powinna rozpocząć się trzy lata temu, a w tym roku zmierzać do zakończenia. Należy zatem stawiać pytania m.in.: jakie były powody przedłużającej się procedury przyznającej środki finansowe na realizację Średnicówki? Czy zostały dokonane wykupy wszystkich terenów pod budowę Trasy? Czy przygotowano wymagane dokumenty stanowiące część składową wniosku o dofinansowanie? Ważnym jest, aby perspektywicznie planować rozwój miasta. Mając określone kierunki rozwoju miasta, jesteśmy w stanie dobrze i w terminie przygotować wnioski o środki unijne. Budżet zadaniowy miasta, jest narzędziem, które eliminuje przypadkowość podejmowanych inwestycji. Natomiast planowanie zadań inwestycyjnych mieszczących się w Strategii Województwa, zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania.

Strefa ekonomiczna to ważny atut regionu, który obecnie konsumowany jest w stopniu niewystarczającym. Jak Pani zdaniem należy pobudzić strefę do działania? W jaki sposób usprawnić jej używanie, co wiąże się ze sprowadzeniem nowych inwestorów do naszego miasta?
 
Pewnym jest to, że trzy lata funkcjonowania strefy ekonomicznej zakończyło się fiaskiem. Wiązaliśmy ze strefą wielkie nadzieje na stworzenie nowych miejsc pracy. Strefa miała rozruszać naszą lokalną gospodarkę, zwiększyć dochody miasta, dać stabilizację i bezpieczeństwo materialne grudziądzanom. Najważniejszym działaniem, które należy podjąć, to wskazanie osoby odpowiedzialnej w mieście za pozyskanie inwestorów do strefy ekonomicznej, zarówno poprzez kontakty z Zarządem Strefy, jak również wykorzystanie możliwości Agencji Państwowych, wspierających inwestorów krajowych i zagranicznych. Przygotowanie profesjonalnej oferty biznesowej oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania.

Kolejne moje pytanie dotyczy bezrobocia. Ważnym czynnikiem rynku pracy jest PUP, posiada on środki z funduszu pracy oraz EFS, dzięki którym można finansować rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Jaki jest Pani pomysł na rozwój i wsparcie tych form działalności gospodarczej w naszym regionie?
 
Niewątpliwie środki finansowe pozyskiwane przez urzędy pracy na wspieranie przedsiębiorczości, stanowią wielką pomoc dla samorządów. Jednak przyszły rok 2011 będzie wyjątkowo trudny. Rząd zaplanował Fundusz Pracy o 4 mld zł niższy w stosunku do roku 2010 (7,2mld zł) co stanowi zaledwie ok.40%. Tak wielkie zmniejszenie środków finansowych w Funduszu Pracy na 2011r. spowoduje, że w kraju ok. 250 tys. osób nie skorzysta ze wsparcia w ramach m.in. prac interwencyjnych, szkoleń, stypendiów oraz ok.90 tys. osób nie otrzyma wsparcia w rozpoczęciu lub rozszerzeniu działalności gospodarczej. Dla Grudziądza z 22 % bezrobociem, to poważny problem. Dlatego należy zabiegać o wypełnienie strefy ekonomicznej inwestorami. Przygotować należy również profesjonalne oferty dla inwestorów, dostosowując miejscowe prawo tak, aby zwiększyć atrakcyjność oferty Grudziądza.

Czy ma Pani jakieś konkretne pomysły na upiększenie naszego miasta na jego rozwój i modernizację biedniejszych jego części.
 
W moim programie wyborczym stawiam na zrównoważony rozwój wszystkich dzielnic miasta, podniesienie estetyki. W Grudziądzu musi zmienić się dbałość o tereny zielone, nasadzenia i ich pielęgnacja. Stworzymy system zachęt dla właścicieli kamienic do wykonywania remontów. Musi powstać mała infrastruktura m.in. miejsca do rekreacji, proste i bezpieczne chodniki. Wpłynie to na pozytywne postrzeganie miasta.

Co Chciałaby Pani w ostatnim słowie przekazać osobom, które będą głosowały w wyborach?
 
Najważniejszą decyzją jest to, aby pójść do wyborów. Uważam, że jest to prawo i obowiązek każdego z nas. Musimy zdawać sobie sprawę, że takie będziemy mieć władze, jakich dokonamy wyborów. W wyborach samorządowych ważny jest program, który kandydaci prezentują, ale jeszcze ważniejsza jest osoba, która będzie go realizowała. Dlatego warto zapoznać się zarówno z programami, jak i poznać kandydatów. Tylko wówczas podejmiemy odpowiedzialną decyzję przy urnie wyborczej. Zachęcam grudziądzan do udziału w wyborach. Wybierzmy mądrze w trosce o nasze rodziny i nas samych.

Dziękuję za wywiad