Ograniczenia prędkości, możliwości poruszania się chodnikami. Nowe regulacje hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Od 20 maja br. w życie wchodzą nowe przepisy regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz napędzanych siłą mięśni. Urządzenia te, przeznaczone są do poruszania się po drogach publicznych.
Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO) nie był uregulowany, co stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa na drogach.
Regulacje prawne wprowadziły nowe definicje takie jak urządzenie wspomagające ruch, hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego. Od dziś hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu. Zgodnie z nowym prawem, pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch.

Urządzenia wspomagające ruch
Zgodnie z nowym prawem jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka). Osoba korzystająca z takiego urządzenia jest obowiązana korzystać:
1. z chodnika;
2. z drogi dla pieszych;
3. z drogi dla rowerów.
Podczas poruszania się takim urządzeniem obowiązują następujące zasady: zachowanie szczególnej ostrożności, zachowanie bezpiecznego odstępu przy wymijaniu/omijaniu, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu i nie utrudnianie mu ruchu oraz jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego zapewniająca panowanie nad pojazdem.
Poruszanie się takim urządzeniem nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.
Hulajnoga elektryczna
Ustawa definiuje hulajnogę elektryczną jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać:
1.   z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
2.    z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
Poza tym może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
Podczas poruszania się hulajnogą elektryczną obowiązują następujące zasady: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez dzieci i młodzież w wieku od 10-18 lat wymagane jest posiadanie uprawnień tj. karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób dorosłych dokument taki nie jest wymagany. Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do lat 10 jest zabronione w każdej sytuacji. Także pod opieką osoby dorosłej. Dzieci mogą poruszać się hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.  
Zgodne z nowym prawem hulajnogę elektryczną można pozostawić m.in. na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku braku takiego miejsca, pojazd taki można pozostawić na chodniku gdy:
hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika;hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest  nie mniejsza niż 1,5 m.Nowe przepisy zabraniają m. in.:
kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h;przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów;ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów;kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.Urządzenia transportu osobistego – UTO
Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna). Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać:
1.      z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
W przypadku braku drogi dla rowerów może wyjątkowo poruszać się chodnikiem, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez dzieci i młodzież w wieku od 10-18 lat wymagane jest posiadanie uprawnień tj. karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób dorosłych dokument taki nie jest wymagany. Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez dziecko do lat 10 jest zabronione w każdej sytuacji. Także pod opieką osoby dorosłej. Dzieci mogą poruszać się UTO tylko w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.  
Hulajnoga elektryczna i UTO mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).
Wraz z wejściem w życie nowego aktu prawnego ustawodawca przewiduje też kary za naruszenie wskazanych przepisów:
Art. 86a. Kodeksu wykroczeń: „Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany”
Organy kontrolne mogą ponadto nałożyć mandat karny za popełnione naruszenie, m.in. na kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, która wykracza przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.
Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych przepisów zawiera ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 720).

Podziel się tym wpisem

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Portal eGrudziadz odżył!
Rozpoczynamy całkiem nowy etap

Witajcie Internauci!
Ruszamy z całkiem nową odsłoną portalu newsowego www.egrudziadz.pl
Dobrych informacji nigdy za wiele! Będziemy wam ich dostarczać. Na pewno bez fake newsów, których ostatnio w mediach całe mnóstwo. Bez jednostronnych nagonek, w czyimś interesie.
Dla nas liczy się prawda, sprawdzone informacje, ciekawa forma, wysłuchanie wszystkich stron zainteresowanych problemem, kontakt z czytelnikami. Dlatego już piszą dla Was dziennikarze profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem w dużych, regionalnych dziennikach. Znający prawo prasowe i etykę zawodu dziennikarza. Znający miasto i jego problemy. Nie wahający się podejmować trudnych tematów.
Znajdziecie na naszej stronie ciekawe informacje z regionu, Polski i świata, ale przede wszystkim i najwięcej – z Grudziądza. Będą wywiady, newsy, dobre relacje z wydarzeń, fotogalerie, filmiki wideo i komentarze. Także opinie Czytelników.
Zapraszamy dotychczasowych sympatyków tej gazety internetowej i już od teraz zamierzamy przyciągać całe mnóstwo nowych.
Maryla Rzeszut, redaktor naczelna gazety internetowej www.eGrudziadz.pl

Ograniczenia prędkości, możliwości poruszania się chodnikami. Nowe regulacje hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu