OPEC Grudziądz przypomina o zaletach ciepła systemowego! To bezpieczeństwo, oszczędność, pewność, wygoda i ekologia

Brawo! Masz dobry sposób na ciepło w mieście. Jeśli używasz ciepła systemowego, to o nic więcej nie musisz się martwić. Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było miło, bezpiecznie i ciepło. Dzięki temu masz czas na robienie rzeczy, na które właśnie masz ochotę. Ciesz się ciepłą stroną życia w mieście, a nam pozwól zająć się ogrzewaniem. Niech każdy robi to, na czym zna się najlepiej.

DUŻE PLUSY CIEPŁA SYSTEMOWEGO TO:

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia. Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe. Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie. 

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia. Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana. Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia. Warto oszczędzać.

Pewność

Korzy­staj z cie­pła sys­te­mo­wego zawsze, gdy go potrze­bu­jesz. Nie musisz wie­dzieć, jak dzia­łają poszcze­gólne urzą­dze­nia cie­płownicze, aby móc korzy­stać codzien­nie z cie­pła i cie­płej wody. O stałe i nie­prze­rwane dzia­ła­nie sys­temu trosz­czą się dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego. Możesz mieć pew­ność, że w Twoim domu będzie cie­pło. 

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału. Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już! To takie wygodne. 

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę. Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece. To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Zachęcamy do skorzystania z ciepła systemowego OPEC GRUDZIĄDZ. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przyłączenia do  miejskiej sieci ciepłowniczej należy kliknąć poniższy link:

https://system.opec.grudziadz.pl/PrzylaczSieDoNas.aspx

Podziel się tym wpisem

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Portal eGrudziadz odżył!
Rozpoczynamy całkiem nowy etap

Witajcie Internauci!
Ruszamy z całkiem nową odsłoną portalu newsowego www.egrudziadz.pl
Dobrych informacji nigdy za wiele! Będziemy wam ich dostarczać. Na pewno bez fake newsów, których ostatnio w mediach całe mnóstwo. Bez jednostronnych nagonek, w czyimś interesie.
Dla nas liczy się prawda, sprawdzone informacje, ciekawa forma, wysłuchanie wszystkich stron zainteresowanych problemem, kontakt z czytelnikami. Dlatego już piszą dla Was dziennikarze profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem w dużych, regionalnych dziennikach. Znający prawo prasowe i etykę zawodu dziennikarza. Znający miasto i jego problemy. Nie wahający się podejmować trudnych tematów.
Znajdziecie na naszej stronie ciekawe informacje z regionu, Polski i świata, ale przede wszystkim i najwięcej – z Grudziądza. Będą wywiady, newsy, dobre relacje z wydarzeń, fotogalerie, filmiki wideo i komentarze. Także opinie Czytelników.
Zapraszamy dotychczasowych sympatyków tej gazety internetowej i już od teraz zamierzamy przyciągać całe mnóstwo nowych.
Maryla Rzeszut, redaktor naczelna gazety internetowej www.eGrudziadz.pl

OPEC Grudziądz przypomina o zaletach ciepła systemowego! To bezpieczeństwo, oszczędność, pewność, wygoda i ekologia

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu