MAREK DEC, PREZES OPEC GRUDZIĄDZ: – ODCHODZIMY OD WĘGLA, BY OBNIŻYĆ KOSZTY PRODUKCJI CIEPŁA. W SIERPNIU WZROST CEN OGRZEWANIA

Rozmowa z MARKIEM DECEM, prezesem OPEC Grudziądz sp. z o.o.

Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz: – Zgodnie ze Strategią Grupy OPEC do 2025 roku chcemy ograniczyć udział energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50 procent.

– Panie prezesie, co czeka mieszkańców w nadchodzącym sezonie grzewczym? Czy za ogrzewanie zapłacimy więcej?

– W obecnej sytuacji wzrosty cen energii wydają się nieuniknione. Odczuwają to oczywiście nie tylko odbiorcy ciepła systemowego, ale również, wydaje się, że w jeszcze większym stopniu mieszkańcy ogrzewający sami swoje domy lub mieszkania gazem ziemnym, węglem czy pelletem. Spółka OPEC przewiduje, że wprowadzenie nowej taryfy na ciepło nastąpi w sierpniu 2022 roku. Na chwilę obecną nie jest znana jeszcze dokładna wysokość cen i stawek opłat. Trzeba jednak liczyć się z wystąpieniem przynajmniej kilkunastoprocentowej podwyżki.

– Czym spowodowane są takie wzrosty cen za ciepło?

– Na taki wzrost cen ciepła systemowego składają się wysokie koszty uprawnień do emisji CO2, drastycznie rosnące ceny węgla oraz ryzyko deficytu tego surowca na rynku wynikające z wdrożenia unijnego embarga na rosyjski węgiel. Znacznie wzrastają też koszty materiałów, usług i remontów oraz podwyższane są stopy procentowe od zaciągniętych wcześniej kredytów inwestycyjnych. Dodatkowo żyjemy w czasach szybko rosnącej inflacji.

– Czy mieszkańcy korzystający z ciepła OPEC-u mogą spokojnie spać? 

– Mieszkańcy Grudziądza przyłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej są i tak w relatywnie dobrej sytuacji. Zapłacą więcej, bo niestety, nie da się tego uniknąć. Jednak sam wzrost cen ciepła nie będzie tak drastyczny, gdyż jest kontrolowany przez państwowego regulatora. Poza tym nasi odbiorcy mają pewność dostarczania do mieszkań ekologicznego ciepła, bez problemów, z jakimi zmagają się indywidualni użytkownicy ogrzewający swoje lokale tradycyjnymi paliwami. Obecnie procedowane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, taryfy nie zrekompensują spółce OPEC ponoszonych kosztów bieżącej działalności, nie mówiąc już o planowanych inwestycjach związanych z transformacją energetyczną. Pomimo wielu trudności działamy dla mieszkańców Grudziądza. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w tej trudnej i złożonej sytuacji, na którą nie mamy wpływu, zapewnić naszym odbiorcom ciepło, bo do tego jesteśmy powołani.

– Jakie kroki podejmuje OPEC by wzrosty cen były jak najmniej dotkliwe?

– Podejmujemy działania, by odejść od spalania węgla. To jedyna droga do obniżenia kosztów produkcji ciepła oraz poprawy jakości powietrza. W OPEC-u postawiliśmy na spalanie jeszcze większej ilości biomasy (kocioł do spalania luźnej słomy – trwa postępowanie przetargowe). Obecnie około 20 procent spalanych przez nas paliw to pellet ze słomy. Kolejnym naszym działaniem ograniczającym spalanie węgla jest termiczne przekształcanie paliwa alternatywnego RDF. Ta inwestycja jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń. Zgodnie z zapisami Strategii Grupy OPEC do 2025 roku chcemy ograniczyć udział energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50 procent.

– Mieszkańców niepokoi planowana inwestycja spalania paliwa alternatywnego RDF. Wiemy, że RDF (z ang. Refuse Derived Fuel) to alternatywne paliwo z odpadów. Czy bezpieczne? Czy obawy są uzasadnione?

– RDF jest określeniem stosowanym w odniesieniu do paliwa alternatywnego z wybranych odpadów o dużej wartości opałowej, które nie nadają się do recyklingu. Termiczne przetwarzanie odpadów, w odróżnieniu od ich składowania, nie jest marnotrawstwem surowców, a źródłem użytecznej energii. Planowana inwestycja termicznego przekształcania RDF może również rozwiązać problem z zagospodarowaniem grudziądzkich odpadów. Projekt OPEC-u wpisuje się w ideę gospodarki w obiegu zamkniętym, gdzie odpady produkowane przez mieszkańców są przetwarzane na ciepło i energię elektryczną. Paliwo alternatywne wytwarzane w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie zostałoby wykorzystane do produkcji ciepła w OPEC-u. Planowana inwestycja mogłaby przyczynić się do utrzymania, a może nawet obniżenia kosztów za odbiór odpadów, jakie ponoszą mieszkańcy Grudziądza. Naszym priorytetem jest jednak dbałość o stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Jeśli inwestycja będzie realizowana, to zostaną zastosowane najnowocześniejsze dostępne technologie, które pozwalają na istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń w porównaniu z obecnie spalanym węglem.

– Jakie środki bezpieczeństwa zostaną w niej zastosowane?

– Planowana instalacja wyposażona będzie w system monitoringu i kontroli poziomu stężeń substancji zanieczyszczających w spalinach. Wyniki emisji będą publikowane na ogólnie dostępnej stronie internetowej oraz wyświetlane na specjalnej tablicy informacyjnej sposób ciągły. Planowana technologia spełniać musi wymagania w zakresie BAT (ang. Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki), aby osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska. Innymi słowy, nowa instalacja musi spełniać rygorystyczne normy ochrony środowiska. Są one bardziej rygorystyczne niż dla spalania węgla kamiennego czy gazu.

– Taka inwestycja będzie w ogóle opłacalna? Czy uda się na nią pozyskać dofinansowanie?

– W przypadku, gdy zostaną właściwie dobrane: technologia, odpowiednie instrumenty ekonomiczne oraz możliwości finansowania to termiczne przekształcanie odpadów w perspektywie wycofywania się z paliw kopalnych ma sens energetyczny, finansowy i – co najważniejsze – ekologiczny. Warto wykorzystać potencjał energetyczny odpadów. Tym bardziej, że nasze ciepłownictwo znajduje się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Jednak gdy będziemy pozyskiwać ciepło z odpadów, jest szansa na utrzymanie stabilnych i nierosnących cen ciepła. Nawet Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera budowę tego typu instalacji m.in. w ramach programu „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

– Jakie działania podejmuje OPEC, by ograniczyć zjawisko smogu na obszarze Starego Miasta?

– O tym, że stan powietrza w Grudziądzu, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia, chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. Wystarczy w okresie grzewczym udać się na spacer ulicami naszego Starego Miasta. Głównym źródłem odpowiedzialnym za złą jakość powietrza jest ogrzewanie mieszkań poprzez spalanie paliw stałych w indywidualnych piecach lub kotłach. Problem nie jest nowy. Nowa jest świadomość powagi sytuacji, odkąd jesteśmy w stanie mierzyć wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie. Kluczem do jego rozwiązania jest m.in. rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej. OPEC GRUDZIĄDZ opracował koncepcję rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w obrębie Starego Miasta oraz obszarach ścisłego centrum Grudziądza. W roku 2021 przyłączony został m.in. Ratusz, a w kolejnych latach planowane są następne przyłączenia. Realizacja tego zadania wymagać będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych. Niemniej, doceniając powagę sytuacji i ciążące na nas zobowiązania wobec Grudziądza i jego mieszkańców, należy rozważyć to ryzyko. Przy tak dużych kosztach inwestycji liczymy oczywiście na środki zewnętrzne. Aktualnie możliwości pozyskania takiego finansowania są stosunkowo ubogie, lecz liczymy, że zmieni się to w najbliższych latach. Bez zewnętrznego wsparcia trudniej będzie zrealizować ten projekt. Jesteśmy jednak przekonani, że współpracując z gminą-miastem Grudziądz, właścicielami nieruchomości i pozostałymi spółkami miejskimi zrealizujemy postawione sobie cele.

Rozmawiała Maryla Rzeszut

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą ciepła systemowego w Grudziądzu.

Podziel się tym wpisem

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Portal eGrudziadz odżył!
Rozpoczynamy całkiem nowy etap

Witajcie Internauci!
Ruszamy z całkiem nową odsłoną portalu newsowego www.egrudziadz.pl
Dobrych informacji nigdy za wiele! Będziemy wam ich dostarczać. Na pewno bez fake newsów, których ostatnio w mediach całe mnóstwo. Bez jednostronnych nagonek, w czyimś interesie.
Dla nas liczy się prawda, sprawdzone informacje, ciekawa forma, wysłuchanie wszystkich stron zainteresowanych problemem, kontakt z czytelnikami. Dlatego już piszą dla Was dziennikarze profesjonaliści, z wieloletnim doświadczeniem w dużych, regionalnych dziennikach. Znający prawo prasowe i etykę zawodu dziennikarza. Znający miasto i jego problemy. Nie wahający się podejmować trudnych tematów.
Znajdziecie na naszej stronie ciekawe informacje z regionu, Polski i świata, ale przede wszystkim i najwięcej – z Grudziądza. Będą wywiady, newsy, dobre relacje z wydarzeń, fotogalerie, filmiki wideo i komentarze. Także opinie Czytelników.
Zapraszamy dotychczasowych sympatyków tej gazety internetowej i już od teraz zamierzamy przyciągać całe mnóstwo nowych.
Maryla Rzeszut, redaktor naczelna gazety internetowej www.eGrudziadz.pl

MAREK DEC, PREZES OPEC GRUDZIĄDZ: – ODCHODZIMY OD WĘGLA, BY OBNIŻYĆ KOSZTY PRODUKCJI CIEPŁA. W SIERPNIU WZROST CEN OGRZEWANIA

Rozmowa z MARKIEM DECEM, prezesem OPEC Grudziądz sp. z o.o.

Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz: – Zgodnie ze Strategią Grupy OPEC do 2025 roku chcemy ograniczyć udział energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50 procent.

– Panie prezesie, co czeka mieszkańców w nadchodzącym sezonie grzewczym? Czy za ogrzewanie zapłacimy więcej?

– W obecnej sytuacji wzrosty cen energii wydają się nieuniknione. Odczuwają to oczywiście nie tylko odbiorcy ciepła systemowego, ale również, wydaje się, że w jeszcze większym stopniu mieszkańcy ogrzewający sami swoje domy lub mieszkania gazem ziemnym, węglem czy pelletem. Spółka OPEC przewiduje, że wprowadzenie nowej taryfy na ciepło nastąpi w sierpniu 2022 roku. Na chwilę obecną nie jest znana jeszcze dokładna wysokość cen i stawek opłat. Trzeba jednak liczyć się z wystąpieniem przynajmniej kilkunastoprocentowej podwyżki.

– Czym spowodowane są takie wzrosty cen za ciepło?

– Na taki wzrost cen ciepła systemowego składają się wysokie koszty uprawnień do emisji CO2, drastycznie rosnące ceny węgla oraz ryzyko deficytu tego surowca na rynku wynikające z wdrożenia unijnego embarga na rosyjski węgiel. Znacznie wzrastają też koszty materiałów, usług i remontów oraz podwyższane są stopy procentowe od zaciągniętych wcześniej kredytów inwestycyjnych. Dodatkowo żyjemy w czasach szybko rosnącej inflacji.

– Czy mieszkańcy korzystający z ciepła OPEC-u mogą spokojnie spać? 

– Mieszkańcy Grudziądza przyłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej są i tak w relatywnie dobrej sytuacji. Zapłacą więcej, bo niestety, nie da się tego uniknąć. Jednak sam wzrost cen ciepła nie będzie tak drastyczny, gdyż jest kontrolowany przez państwowego regulatora. Poza tym nasi odbiorcy mają pewność dostarczania do mieszkań ekologicznego ciepła, bez problemów, z jakimi zmagają się indywidualni użytkownicy ogrzewający swoje lokale tradycyjnymi paliwami. Obecnie procedowane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, taryfy nie zrekompensują spółce OPEC ponoszonych kosztów bieżącej działalności, nie mówiąc już o planowanych inwestycjach związanych z transformacją energetyczną. Pomimo wielu trudności działamy dla mieszkańców Grudziądza. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w tej trudnej i złożonej sytuacji, na którą nie mamy wpływu, zapewnić naszym odbiorcom ciepło, bo do tego jesteśmy powołani.

– Jakie kroki podejmuje OPEC by wzrosty cen były jak najmniej dotkliwe?

– Podejmujemy działania, by odejść od spalania węgla. To jedyna droga do obniżenia kosztów produkcji ciepła oraz poprawy jakości powietrza. W OPEC-u postawiliśmy na spalanie jeszcze większej ilości biomasy (kocioł do spalania luźnej słomy – trwa postępowanie przetargowe). Obecnie około 20 procent spalanych przez nas paliw to pellet ze słomy. Kolejnym naszym działaniem ograniczającym spalanie węgla jest termiczne przekształcanie paliwa alternatywnego RDF. Ta inwestycja jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń. Zgodnie z zapisami Strategii Grupy OPEC do 2025 roku chcemy ograniczyć udział energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50 procent.

– Mieszkańców niepokoi planowana inwestycja spalania paliwa alternatywnego RDF. Wiemy, że RDF (z ang. Refuse Derived Fuel) to alternatywne paliwo z odpadów. Czy bezpieczne? Czy obawy są uzasadnione?

– RDF jest określeniem stosowanym w odniesieniu do paliwa alternatywnego z wybranych odpadów o dużej wartości opałowej, które nie nadają się do recyklingu. Termiczne przetwarzanie odpadów, w odróżnieniu od ich składowania, nie jest marnotrawstwem surowców, a źródłem użytecznej energii. Planowana inwestycja termicznego przekształcania RDF może również rozwiązać problem z zagospodarowaniem grudziądzkich odpadów. Projekt OPEC-u wpisuje się w ideę gospodarki w obiegu zamkniętym, gdzie odpady produkowane przez mieszkańców są przetwarzane na ciepło i energię elektryczną. Paliwo alternatywne wytwarzane w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie zostałoby wykorzystane do produkcji ciepła w OPEC-u. Planowana inwestycja mogłaby przyczynić się do utrzymania, a może nawet obniżenia kosztów za odbiór odpadów, jakie ponoszą mieszkańcy Grudziądza. Naszym priorytetem jest jednak dbałość o stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Jeśli inwestycja będzie realizowana, to zostaną zastosowane najnowocześniejsze dostępne technologie, które pozwalają na istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń w porównaniu z obecnie spalanym węglem.

– Jakie środki bezpieczeństwa zostaną w niej zastosowane?

– Planowana instalacja wyposażona będzie w system monitoringu i kontroli poziomu stężeń substancji zanieczyszczających w spalinach. Wyniki emisji będą publikowane na ogólnie dostępnej stronie internetowej oraz wyświetlane na specjalnej tablicy informacyjnej sposób ciągły. Planowana technologia spełniać musi wymagania w zakresie BAT (ang. Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki), aby osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska. Innymi słowy, nowa instalacja musi spełniać rygorystyczne normy ochrony środowiska. Są one bardziej rygorystyczne niż dla spalania węgla kamiennego czy gazu.

– Taka inwestycja będzie w ogóle opłacalna? Czy uda się na nią pozyskać dofinansowanie?

– W przypadku, gdy zostaną właściwie dobrane: technologia, odpowiednie instrumenty ekonomiczne oraz możliwości finansowania to termiczne przekształcanie odpadów w perspektywie wycofywania się z paliw kopalnych ma sens energetyczny, finansowy i – co najważniejsze – ekologiczny. Warto wykorzystać potencjał energetyczny odpadów. Tym bardziej, że nasze ciepłownictwo znajduje się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Jednak gdy będziemy pozyskiwać ciepło z odpadów, jest szansa na utrzymanie stabilnych i nierosnących cen ciepła. Nawet Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera budowę tego typu instalacji m.in. w ramach programu „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

– Jakie działania podejmuje OPEC, by ograniczyć zjawisko smogu na obszarze Starego Miasta?

– O tym, że stan powietrza w Grudziądzu, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia, chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. Wystarczy w okresie grzewczym udać się na spacer ulicami naszego Starego Miasta. Głównym źródłem odpowiedzialnym za złą jakość powietrza jest ogrzewanie mieszkań poprzez spalanie paliw stałych w indywidualnych piecach lub kotłach. Problem nie jest nowy. Nowa jest świadomość powagi sytuacji, odkąd jesteśmy w stanie mierzyć wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie. Kluczem do jego rozwiązania jest m.in. rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej. OPEC GRUDZIĄDZ opracował koncepcję rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w obrębie Starego Miasta oraz obszarach ścisłego centrum Grudziądza. W roku 2021 przyłączony został m.in. Ratusz, a w kolejnych latach planowane są następne przyłączenia. Realizacja tego zadania wymagać będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych. Niemniej, doceniając powagę sytuacji i ciążące na nas zobowiązania wobec Grudziądza i jego mieszkańców, należy rozważyć to ryzyko. Przy tak dużych kosztach inwestycji liczymy oczywiście na środki zewnętrzne. Aktualnie możliwości pozyskania takiego finansowania są stosunkowo ubogie, lecz liczymy, że zmieni się to w najbliższych latach. Bez zewnętrznego wsparcia trudniej będzie zrealizować ten projekt. Jesteśmy jednak przekonani, że współpracując z gminą-miastem Grudziądz, właścicielami nieruchomości i pozostałymi spółkami miejskimi zrealizujemy postawione sobie cele.

Rozmawiała Maryla Rzeszut

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą ciepła systemowego w Grudziądzu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu