joomla templates top joomla templates template joomla

MZK chce zakupić 17 kolejnych autobusów elektrycznych i dodatkowe stacje ładowania. Inwestycja warta jest 52 mln zł. Złożono wniosek o dofinansowanie

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

 
Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu złożył wniosek o dofinansowanie projektu, który zakłada zakup 17 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i ładowarek wolnego ładowania oraz 5 stacji szybkiego ładowania. Łączna wartość tego zadania wynosi około 52 mln zł. Czekamy jeszcze na ocenę merytoryczną.
 
Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ministerstwo deklaruje rozstrzygnięcie wniosków o wsparcie i podpisanie umów jeszcze w tym roku.
 
 
Wnioski złożone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidują zakup 431 nowych pojazdów zeroemisyjnych, jak również ładowarek oraz szkolenia obsługi. Większość aplikacji złożyły małe i średnie miasta, przy czym 20 miast po raz pierwszy planuje zakupić autobusy elektryczne. Nowością są wnioski o wsparcie zakupu autobusów wodorowych oraz autobusów dla przedsiębiorstwa PKS.
 
- „Cieszy nas zainteresowanie średnich i mniejszych miast oraz to, że 20 miast po raz pierwszy kupi autobusy elektryczne i wodorowe. To pokazuje, że nasza strategia elektryfikacji transportu jest dobrze przyjęta przez samorządy” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
 
W całej Polsce aplikacje złożyły miasta z 14 województw, 20 miast poniżej 100 tys. mieszkańców, a także 20 miast, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia rządowego i po raz pierwszy planują zakupić autobusy zeroemisyjne. To świadczy o tym, że wsparcie finansowe dla samorządów w połączeniu z wymogami ustawowymi prowadzi do stopniowego obniżenia emisji z transportu publicznego w Polsce.
 
 
Realizacja wniosków przewiduje również budowę ok. 180 stacji ładowania autobusów oraz 2 stacji tankowania wodoru, a także przeszkolenie ok. 970 osób w zakresie obsługi pojazdów bezemisyjnych, wpływając tym samym na poprawę infrastruktury i zwiększenie kompetencji w zakresie zeroemisyjnego transportu publicznego.
 
Nabór wniosków w programie „Zielony transport publiczny” rozpoczął się 4 stycznia i został zamknięty 18 stycznia 2021 r. zgodnie z regulaminem, czyli po wyczerpaniu przewidzianej alokacji na dotacje w łącznej wysokości 1,1 mld zł. Dodatkowo udostępniono 200 mln zł na pożyczki. Beneficjentami nowego programu NFOŚiGW mogli być organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. samorządy.
 
W ramach naboru wpłynęło 45 wniosków z całego kraju, w tym 34 aplikacje o dotacje i dodatkowo 11 o pożyczkę. O tym, które miasta dostaną wsparcie na elektryfikację, zdecyduje poprawność i jakość przygotowanych wniosków, które podlegają obecnie ocenie pod względem zgodności z celami i zasadami programu.  Pierwsze umowy o dofinansowanie powinny być zawierane w II kwartale 2021 r.